top of page

《從前遊戲》

朱月翹 2022.03.04

從前遊戲好簡單
捉伊人或掉手巾
湊夠人數一齊玩
猜皇帝和跳橡筋
有跑有跳有競爭
輸咗唔會好氣忿
大家依規冇拗撬
成為玩伴樂紛紛

.

bottom of page