top of page

《奉和大慶兄〈回應麗音問:唔作詩唔得?〉兩首》

余兆權 2023.8.28

唔作油詩得唔得
答當珍惜每時刻
一天不作心難開
三日無詩人閉塞
有想有詩有健康
無詩無夢無幽默
唱酬和應多知音
你話想唔作點得

.

bottom of page