top of page

《試作打油詩》

陳玉音 2021.04.26

我話作詩好容易
只要肯作肯嘗試
其實易過學唱歌
唱歌要啱音和詞
作詩唔怕會走音
只要識得中文字
讀得出來好順口
就成一首打油詩

.

bottom of page